Forside

Ndr-Sdj-Fritidsfiskerforening er en lokalafdeling af Dansk Fritidsfiskerforbund, hvor medlemmer fra lokalforeningerne er repræsenteret i forretningsudvalget.

I vores forening er undertegnede og Hans Bomberg medlemmer af Forretningsudvalget i Hovedforeningen.

Vi har alle fælles front for at hjælpe hinanden inden for fritidsfiskeriet, og har stor samarbejde med både Fiskeriinspektoratet samt Fiskerikontrollen.

Hvis der iblandt medlemmerne skule opstå tvivlspørgsmål, er vi til for at hjælpe hinanden og derved undgå at drive ulovligt fiskeri - samtidig laver vi arrangementer, hvor man kommer hinanden ved, bl. a. bødekursus om vinteren hvor der er stor hygge og lærer hinanden at kende. Samtidig yder vi gerne hjælp til at definere, hvordan man læser og forstår teksterne i love, regler og bekendtgørelser. 


Bliv medlem det koster kun 275,- Kr/årligt - så modtager man 5 medlemsblade om året.Hans Halskov

Formand

Kelstrup Bygade 57

6100  Haderslev

Tlf: 22 24 25 00

E-mail: hans@halskov.eu

Efter generalforsamlingen den 29 oktober på Strandgården i Barsmark har bestyrelsen konstitueret sig således:

  • Formand: Hans Halskov                     
  • Næstformand: Arne Lorenzen
  • Kasserer: Hans Bomberg
  • Sekretær: Per Benzon
  • Bestyrelsesmedlem: Niels Gunnar Jensen

Hvem er den nye formand ?

Som nyvalgt formand for vores forening, og ligeledes da jeg kun har været medlem i få år, vil jeg hermed kort redegøre for, hvem jeg er.

Født på Fyn i Frøbjerg juni 1956, hvilket betyder at jeg har opnået en alder af 65 år, og dermed retten til pensionistrabat flere steder.  Jeg er dog stadigvæk knyttet til arbejdsmarked, og er ansat som ”Områdeansvarlig Entreprenør Vest” i firmaet DSV Transport a/s. Med udgangspunkt ved vort kontor i Aarhus har jeg således ansva-ret vest for Storebælt for firmaets aktiviteter med leverancer af råstofmaterialer samt transport af asfalt og andre tipbare materialer.

Jeg er oprindelig uddannet akademiingeniør, og arbejdede i godt 20 år med mange forskellige entreprenør-opgaver og mange forskellige steder fra Grønland til Fjernøsten.  Da jeg ikke længere ønskede udstationeringsjob, søgte jeg og fik job som regionschef for Superfos på Fyn. I regionen var foruden grusgrave og søpladser, også en vognmandsforretning med godt 30 lastvogne, som jeg nogle år senere købte ud og dermed blev selvstændig vognmand som min far. 

I 2012 solgte jeg vognmandsforretningen til DSV Transport og har således været ansat der siden.   

Mine fritidsinteresser har været mange, men fiskeri har været det vedholdende og gennemgående, lige fra jeg var en lille dreng, der af min far på havnemolerne blev sat ind i fiskekunstens grundbegreber.  Min første alene fisketur gik på cykel 8 år gammel til Odense Å, hvor jeg fangede en fisk på omkring halvanden kilo. Pavestolt forlangte jeg at vi skulle spise den til aftensmad. Det blev dog lidt af en deroute, for da far kom hjem udbrød han: Man spiser sgu da ikke brasen. Aldrig senere har jeg spist en fisk med så mange ben. 

Som ung var det moser, søer, åer og kysten, som virkede dragene, og næsten alle de fisk som lever her, har jeg prøvet at have på krogen. 

I begyndelse af 80’erne byggede jeg under udstationering på Færøerne min første fluestang, og i en del år var det næsten kun fiskeri med flue efter fedtfinne fisk, som fik min opmærksomhed. Nu kommer fluestængerne stort set kun frem de par gange, vi har været på ferie med campingvognen i Norge. 

I midten af 90’erne købte jeg en lille båd ,som blev udstyret med trollinglod, og jeg meldte mig ind i den næsten nystartede Fyns Trollingklub. Her deltog jeg i flere år i de arrangementer, som blev kaldt Danmarksmesterskab.  Jeg begyndte dog også at sætte både garn og ruser.

Jeg dyrker stadigvæk trolling og jeg sætter stadigvæk garn, men arbejdet tager meget af ens tid, så det bliver desværre ikke til så meget, som jeg ellers kunne ønske. Om et par år, når jeg bliver pensionist, regner jeg med at indhente det forsømte. 

Som man vil bemærke, har jeg et par handicap. Som femårig kom jeg alt for tæt på en grustriør i min fars grusgrav og fik højre arm næsten revet helt af.  Som 23-årig kørte jeg på motorcykel frontalt sammen med en modkørende bil på en mindre vej og mistede derved mit venstre ben lige under knæet, og har således siden haft benprotese.  Selv opfatter jeg mig dog ikke som egentlig handicappet, og kan da også fysiks klare det meste.

Min hustru Lise og jeg valgte i 2012 at flytte sammen i et hus i Kelstrup, som tidligere har tilhørt en tømrer. Jeg kom fra Ringe på Fyn, Lise fra Starup.

Jeg meldte mig ind i foreningen i efteråret 2019 for at kunne deltage i bødekurset. At jeg skulle blive valgt som formand, var ikke med i mine tanker og overvejelser, før det pludselig blev en realitet. Jeg havde og har derfor ikke en fastlagt strategi for, hvordan jeg vil forvalte opgaven, men jeg vil ydmygt observere foreningens kultur og traditioner, så jeg efter en kortere periode fuldt vil kunne overtage formandens opgaver, som jo i den lange tid uden formand har været varetaget af Hans Bomberg, der også fremadrettet har lovet at hjælpe mig i gang.

Afslutningsvis vil jeg takker for valget, og vil varetage formandsopgaven så godt, som det er mig muligt.


Hans Halskov    

Generalforsamling 2021

Så er der billeder fra den netop afholdte generalforsamling på Strandgården i Barsmark.

Se billeder, referat og årsberetning ved at trykke HER

Besøg billedarkivet for at se tekst og billeder fra tidligere begivenheder i foreningen

                                               BILLED-ARKIV

Åleudsætning 2021


Så var tiden atter inde til udsætning af åleyngel. Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening fik tildelt i alt 38.000stk., som blev leveret af Lyksvad Fiskefarm i Vamdrup.

Åleynglet var store og fine, så vi ser frem til at kunne fange gode ål om nogle år.

Udsætningen startede i område 6. Årøsund hvor vi fik tildelt 15.000 stk.  Udsætningsholdet bestod af Niels Gunnar Jensen, som også lagde båd til, desuden deltog Peter Hoyer og Freddy Rist.

Derefter gik turen til område 7, Egernsund, Flensborg Fjord, her blev 13.000 stk.  udsat . Udsætningen blev her fordelt i to både, Tim Bennetsen og Johan Gregersen lagde båd til, og de havde også et par hjælpere med.

Til sidst gik turen til område 7 Sønderborg Bugt, hvor 10.000 stk. blev udsat. Her lagde Hans Markussen båd til,  og jeg hjalp ham med udsætningen.

En dejlig dag sammen med gode kollegaer.  i ca.30 graders varme

       

Hans Bomberg

De fem sejlråd

SejlSikkert-indsatsens budskaber er bygget op omkring de fem sejlråd:


Lær at sejle

Hold dit grej i orden

Planlæg din tur

Hav en livline til land

Brug vesten

Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening

Indlæg, opdateringer og forslag til hjemmesiden bedes sendt til: uke@hovslund.dk

Administration og layout af hjemmesiden: Svend Aage Hansen, Tlf: 23490049 mail: uke@hovslund.dk