Forside

Sønderjysk Fritidsfiskerforening er en lokalafdeling af Dansk Fritidsfiskerforbund, hvor medlemmer fra lokalforeningerne er repræsenteret i forretningsudvalget.

I vores forening er undertegnede og Hans Bomberg medlemmer af Forretningsudvalget i Hovedforeningen.

Vi har alle fælles front for at hjælpe hinanden inden for fritidsfiskeriet, og har stor samarbejde med både Fiskeriinspektoratet samt Fiskerikontrollen.

Hvis der iblandt medlemmerne skule opstå tvivlspørgsmål, er vi til for at hjælpe hinanden og derved undgå at drive ulovligt fiskeri - samtidig laver vi arrangementer, hvor man kommer hinanden ved, bl. a. bødekursus om vinteren hvor der er stor hygge og lærer hinanden at kende. Samtidig yder vi gerne hjælp til at definere, hvordan man læser og forstår teksterne i love, regler og bekendtgørelser. 


Bliv medlem det koster kun 275,- Kr/årligt - så modtager man 5 medlemsblade om året.Fusion i det Sønderjyske


På vegne af bestyrelse og medlemmer i Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening byder vi alle medlemmer fra    Als Sundeved Fritidsfiskerforening hjertelig velkommen.

 

Efter 2 ordinære og 2 ekstraordinære generalforsamlinger er vi nu forenet i én forening med navnet               Sønderjysk Fritidsfiskerforening, der vil varetage vore nu over 200 medlemmers interesse for fritidsfisker.


2 bestyrelsesmedlemmer fra NSF, Arne Lorenzen og Per Benzon, har valgt at trække sig, og det gav plads til 2 bestyrelsesmedlemmer fra ASF, nemlig Karin Bjerre og Finn Tækker Johannsen. Vi takker Per og Arne for deres gode arbejde i foreningen og byder Finn og Karin velkommen.

 

På vegne af bestyrelsen ønsker vi alle et Godt og spændende Nytår 

Kasserer                               Formand

Hans Bomberg                      Hans Halskov 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling - læs hele referatet  HER 

Bestyrelsen for Sønderjysk Fritidsfiskerforening 2022/2023

Nytårshilsen 


Så er året 2022 ved at rinde ud, og vi kan se tilbage på et år, der har budt på store forandringer i vores hverdag. Krigen i Ukraine, energikrisen og den stigende inflation blot for at nævne nogle konkrete ting, som ingen af os forudså for et år siden. Også på det mere nære plan, og det som vi er sammen om i vores forening, nemlig selve fiskeriet er der sket forandringer, som de fleste af os vel synes meget uheldige. 

I EU's ministerråd vedtog man 13 december forbud mod al rekreativt fiskeri efter ål i saltvand gældende for hele 2023.  Forbuddet, gældende bl.a. i vort farvand, mod at hjemtager mere end én torsk om dagen, og ingen i perioden 15/01 til 31/03, vil også være gældende i 2023.  Laks må i princippet slet ikke hjemtages dog må der fanges og hjemtages én fedtfinneklippet (udsat) laks pr dag.
Alt i mens vi kan føle vore fritidsinteresse blive truet, kan vi blot se på at den voksende skarvbestand, som førhen blev kaldt Ålekrage, fanger masser af ål, og den tiltagene sælbestand formentlig guffer mange småtorsk i sig.  Kun på en måde kan vi påvirke denne udvikling, og det er ved at støtte op om vore foreninger, som kan tale vor sag og lægge pres på rette myndigheder. Og jo flere medlemmer jo større stemme taler vi med, så hjælp endelig med at få alle dem, som dyrker fritidsfiskeriet, til at melde sig ind. 

På en lidt trist baggrund vil vores medlemstal forventelig i 2023 næsten blive fordoblet. Als Sundeved Fritidsfiskerforening har opløst sig selv og på en ekstraordinær generalforsamling vedtaget at søge fusion med Nordlige Sønderjyllands Fritidsfiskerforening. Vor kasserer Hans Bomberg var med til deres sidste generalforsamling og har fået overdraget medlemslister, pengekasse m.m.. Endelig fusion kan dog ikke formelt komme på plads før vi i NSF har afholdt en ekstraordinær generalforsamling. Herom vil der komme meddelelse i den nære fremtid. Men med håbet om generalforsamlingens endelige godkendelse af fusionen vil jeg gerne byde alle medlemmer fra Als Sundeved Fritidsfiskerforening hjertelig velkomne. 

Jeg vil gerne takke alle foreningens medlemmer for opbakningen i det forgange år, og ønske alle må få et godt og lykkebringende 2023, og ikke mindst med hensyn til fiskeriet.


Godt Nytår


Formand

Hans Halskov 

fullsizeoutput_3493
fullsizeoutput_34b2
fullsizeoutput_34b3
fullsizeoutput_35bf
fullsizeoutput_35c0
fullsizeoutput_1e2b
F8D6BD08-3DC0-4E50-9B6A-4B30AC0E52A9_4_5005_c
F5E4A4BC-480F-4FDC-A1AA-B3C0546B8604_4_5005_c
C7C01F00-EDD7-480E-8214-31FCE96954E5_4_5005_c
C8F21C9B-5713-4B78-BD49-5E4A2B9B6776_4_5005_c
C3F0F2F9-AA30-49C6-9972-820E278F9F30_4_5005_c
BEE42207-FB11-4546-956B-5C6E9754036C_4_5005_c
Billede 18-04-2019 kl. 17.42
Axus_Nordic_3D
8312660C-AE62-42DD-808B-F4D6EA3E5B3A_4_5005_c
81E8F8A0-9314-4145-8D83-0AC05A5B829B
87AFC7BD-772C-43E5-89A4-827BB9532104_4_5005_c
733C70F5-B452-4846-A82D-8DFCFB1EE76F_4_5005_c
83E4BF11-B817-44B9-8E7C-14438FADE010_4_5005_c
832CEFC2-E0FF-4D9C-B6A0-F4F5E7BAC8F4_4_5005_c
73B946B7-9F5F-4059-B310-5D85D472749D_4_5005_c
74746E62-1CF3-49D3-A0DE-495B5BE049AE_4_5005_c
74EBEFBC-FA23-44D0-9956-348AF53A2F46_4_5005_c
60F861BB-D0B7-4D2F-81E5-5E0CE33258FD_4_5005_c
4A0C3F7A-A485-4A6A-841C-53C630933F94_4_5005_c
55FC316F-E30D-49CF-BBC4-87C1F6CDD5E0_4_5005_c
2D947DC7-6B21-42E1-B164-74DBE37F587E_4_5005_c
41020AFE-B362-44F7-8C0C-68445D0681CE_4_5005_c
048C419F-06B1-4747-87CA-FA8C3488EBB3_4_5005_c

Støt vores sponsorer

de støtter os

fullsizeoutput_3493
fullsizeoutput_34b2
fullsizeoutput_34b3
fullsizeoutput_35bf
fullsizeoutput_35c0
fullsizeoutput_1e2b
F8D6BD08-3DC0-4E50-9B6A-4B30AC0E52A9_4_5005_c
F5E4A4BC-480F-4FDC-A1AA-B3C0546B8604_4_5005_c
C7C01F00-EDD7-480E-8214-31FCE96954E5_4_5005_c
C8F21C9B-5713-4B78-BD49-5E4A2B9B6776_4_5005_c
C3F0F2F9-AA30-49C6-9972-820E278F9F30_4_5005_c
BEE42207-FB11-4546-956B-5C6E9754036C_4_5005_c
Billede 18-04-2019 kl. 17.42
Axus_Nordic_3D
8312660C-AE62-42DD-808B-F4D6EA3E5B3A_4_5005_c
81E8F8A0-9314-4145-8D83-0AC05A5B829B
87AFC7BD-772C-43E5-89A4-827BB9532104_4_5005_c
733C70F5-B452-4846-A82D-8DFCFB1EE76F_4_5005_c
83E4BF11-B817-44B9-8E7C-14438FADE010_4_5005_c
832CEFC2-E0FF-4D9C-B6A0-F4F5E7BAC8F4_4_5005_c
73B946B7-9F5F-4059-B310-5D85D472749D_4_5005_c
74746E62-1CF3-49D3-A0DE-495B5BE049AE_4_5005_c
74EBEFBC-FA23-44D0-9956-348AF53A2F46_4_5005_c
60F861BB-D0B7-4D2F-81E5-5E0CE33258FD_4_5005_c
4A0C3F7A-A485-4A6A-841C-53C630933F94_4_5005_c
55FC316F-E30D-49CF-BBC4-87C1F6CDD5E0_4_5005_c
2D947DC7-6B21-42E1-B164-74DBE37F587E_4_5005_c
41020AFE-B362-44F7-8C0C-68445D0681CE_4_5005_c
048C419F-06B1-4747-87CA-FA8C3488EBB3_4_5005_c

Den 17 november startede vort bødekursus atter op på Genner skole

Da vor trofaste leder gennem flere år Hans Peter Hansen har valgt at stoppe, har vi været så heldige at få Robert Mætzke til at overtage til næste år.

Den 24 november gik turen sædvane tro til Daconet i Hvide Sande. Her blev vi ved ankomsten beværtet med kaffe og rundstykker, derefter blev der handlet, og Daconet havde igen mange gode tilbud til os.

Da alle havde kikket og handlet, var der gjort klar med burger og øl/vand til os, og snakken gik livligt.

Vi vendte derefter hjemad efter en hyggelig og god dag hos Daconet. 

Hans Bomberg

Billeder og referat fra årets generalforsamling

55E0C121-AC02-4EA9-A161-D7A0FC412C73_1_201_a
3D0EC60A-F368-4F0D-AE0A-E18EAA08A89D_1_201_a
937C87EB-F64A-4581-B10A-67C1B7FE7903_1_201_a
BF6ACC85-B00B-426C-A211-0399394118D8_1_201_a
2FD2872E-5447-4941-8F2E-B5C5B068D8C8_1_201_a
6FE316E2-4F31-4704-9990-AD197A3F30DF_1_201_a
A85369EA-94D7-4FCE-80E2-9CDAEED8B930_1_201_a
9A7FADBA-6D0B-4450-8956-D8F35715BF57_1_201_a
32ACF210-EA71-4F63-9F42-966626100F0F_1_201_a

Referat fra generalforsamling

fredag d. 28 oktober 2022

Læs hele referatet  HER

Læs formandens beretning HER

De fem sejlråd

SejlSikkert-indsatsens budskaber er bygget op omkring de fem sejlråd:


Lær at sejle

Hold dit grej i orden

Planlæg din tur

Hav en livline til land

Brug vesten

Sønderjysk Fritidsfiskerforening