Ulykkesforsikring

CODAN fritids- og ulykkesforsikring

Kollektiv fritids- og ulykkesforsikring

 

1.) Forbundet har vedtaget at der pr. 1. januar 2017 tegner kollektiv døds- ulykkesforsikring hos Codan Forsikring. 

Til orientering for vore medlemmer gengives nedenstående hovedindholdet af forsikringen. 

 

2.) Kollektiv fritidsulykkeforsikring

Sikrede personkreds: 

Forsikringen omfatter medlemmerne af Dansk Fritidsfiskerforbund samt bierhvervsfiskere, der er medlem af forbundet, alle uanset alder.

3.) Forsikringens omfang 

Direkte følger af ulykkestilfælde sket under fiskeri i fritiden samt på den direkte vej til og fra havn. 

Det er en forudsætning for forsikringsdækning, at bekendtgørelse om redningsveste i mindre fartøjer (Bek nr. 848 af 14. okt. 1992) er overholdt.

Ligeledes for at der dækning ved drukneulykker, -skal vesten bæres under sejlads i hele året.

4.) Forsikringssum

Ved død: 200.000 kr. 

 

5.) Årlig præmie 

Udredes af Dansk Fritidsfiskerforbund 

 

6.)Begunstigelse 

Evt. dødserstatning udbetales til den forsikredes nærmeste pårørende.

Da det som nævnt er en forudsætning for forsikringsdækningen, at bekendtgørelsen om redningsveste i mindre fartøjer er overholdt, gengives den nævnte bekendtgørelse på siden med regler og regulativer, - samt jævnfør stk. 3.

Ved evt. udbetaling af erstatning efter dødsulykke vil en sådan erstatning tilfalde afdødes ægtefælle eller børn. Hvis man lever i et såkaldt papirløst ægteskab, og man ønsker, at det skal være ens samlever, der skal have ret til en evt. erstatning, skal der derfor udstedes en erklæring, som kan opfylde dette formål. Erklæringsblanket vises andet sted på hjemmesiden.

Erklæringen skal indeholde navn og cpr. nummer for den forsikrede samt navn og cpr. nummer for den person, der skal have udbetalt en evt. erstatning, og den skal i underskrevet stand fremsendes til Dansk Fritidsfiskerforbunds kontaktperson vedr. forsikring. 

 

Kontaktperson

Bjarke Thiessen

Dødsulykker anmeldes indenfor 48 timer til Forbundet 22371541/82439180

 

Forsikringen dækker for ca. 2100 medlemmer i Dansk Fritidsfiskerforbund.


Forsikringen dækker under transport til og fra fiskestedet.

   

Der er ingen alderskriterium med hensyn til fradrag ved en evt. udbetaling af forsikringssum

 

Det er en forudsætning at medlemmerne medbringer redningsvest under fiskeri (iflg. loven) Ligeledes for at forsikringen dækker, - skal vesten bæres under sejlads hele året.   

Der arkiveres begunstigelseserklæringer hos jer og som opdateres én gang årligt.

 

Codan Forsikring accepterer at begunstigelseserklæringerne overtages fra forrige selskab.

Dansk Fritidsfiskerforbund har kontaktperson der varetager forsikring vedr. anmeldelse, registrering, spørgsmål tlf. 22 37 15 41 / 82 43 91 80

   

Hvis ingen kontakt hos ovenstående!

Kontakt et medlem fra Forretningsudvalget!